Fra huleboerens klubbe til Louis Vuitton skoleveske: den evolusjonistiske forbrukeren
11.11.2015 09:10:00 11.11.2015 09:55:00
Evolusjon kan forklare dagens forbrukeratferd. Menneskeligheten har gått bort fra våre små asosiale hjerner for 4 millioner år tilbake, til å bli hypersosiale og hjernetunge. Det ligger mye markedsmessig kunnskap for praktikere som vet hva mennesker har mistet og funnet gjennom tidens gang mot et sivilisert og økonomisk samfunn. Hva har huleboerens klubbe og Louis Vuitton til felles? Ved å forstå da og nåtid kan vi isolere menneskets naturlige atferd fra det som er historisk, kulturelt og politisk endret i oss selv. Dette foredraget fokuserer på å beskrive flere vesentlige trekk og atferd ved oss mennesker som er nyttig når det kommer til det å forstå og påvirke vår forbrukeratferd.
Cathrine von Ibenfeldt er høyskolelektor ved Markedshøyskolen. Hun har mastergrad i markedsføring fra Høyskolen i Buskerud (2008), der merkerelasjoner og (u)likhet i utvidelseskategorier ble undersøkt. Cathrine har i sin praksis jobbet innen restaurant- og forsikringsbransjen. Fordypningsfelt er forbrukerens produktholdninger og hvordan ulik informasjonsprosessering kan forme og endre holdninger. Cathrine har særlig interesse i temaer som omhandler den biologiske forbrukeren, samt transformativ forbrukeratferd (søken etter å hjelpe forbrukeren i å ta bedre valg). Hun foreleser i mange markedsrelaterte fag, blant annet forbrukeratferd, markedskommunikasjon, servicefag, merkevareledelse og metode.
Cathrine von Ibenfeldt
Høyskolelektor
Markedshøyskolen
Cathrine von Ibenfeldt er høyskolelektor ved Markedshøyskolen. Hun har mastergrad i markedsføring fra Høyskolen i Buskerud (2008), der merkerelasjoner og (u)likhet i utvidelseskategorier ble undersøkt. Cathrine har i sin praksis jobbet innen restaurant- og forsikringsbransjen. Fordypningsfelt er forbrukerens produktholdninger og hvordan ulik informasjonsprosessering kan forme og endre holdninger. Cathrine har særlig interesse i temaer som omhandler den biologiske forbrukeren, samt transformativ forbrukeratferd (søken etter å hjelpe forbrukeren i å ta bedre valg). Hun foreleser i mange markedsrelaterte fag, blant annet forbrukeratferd, markedskommunikasjon, servicefag, merkevareledelse og metode.