Runar Døving,
Runar
Døving,
Runar Døving, professor i sosialantropologi ved Høyskolen Kristiania Døving underviser i forbrukersosiologi, gastronomi og økonomisk antropologi. Feltarbeid fra Syden, Østfold, Karasjok og Berkeley (California). Han har publisert på områder som mat, måltidsstruktur, alkohol, kjønn, turisme, fritid, grensehandel, makt, varedannelse, uformell økonomi og økonomisk utsatthet. Blir mye brukt av media og er hyppig foredragsholder Har skrevet ti år under vignetten ”merkevarer” for Dagens næringsliv og vært medlem av fagrådet for Norsk kulturarv, Mannrolleutvalget og Barneombudets Måltidsreform 2006.
professor i sosialantropologi,
Høyskolen Kristiania
https://no.linkedin.com/in/runar-døving-1217375/no