Arnt Christian Scheele,
Arnt Christian
Scheele,
Arnt Christian Scheele har jobbet på den digitale siden av bransjen i over 15 år. De 5 siste årene har han jobbet som Head of Digital i LOS&CO. Han har erfaring fra både inn og utland og har tidligere jobbet i Reactive, McCann, MediaFront og Dist Creative. Han har hatt roller som rådgiver, produsent, utvikler og designer.
rådgiver / Head of Digital,
LOS&CO
https://twitter.com/TwistedmindArnt