Bendik Samuelsen
Bendik
Samuelsen
Professor
Handelshøyskolen BI