"Det nye regelverket om merking av retusjert reklame"
13.10.2022 09:50:00 13.10.2022 10:10:00
Forbrukertilsynet vil gi en innføring i det nye regelverket: Fra og med 1.juli 2022 krever markedsføringsloven § 2 at all reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes med et standardmerke. Formålet med regelen er å motvirke kroppspress, særlig blant barn og unge. Kravet om å merke retusjert reklame skal bidra til å bevisstgjøre forbrukere i alle aldre om at reklamen ikke alltid viser personer slik de ser ut i virkeligheten. Målet er å redusere bruken av idealiserte kropper som er retusjert i reklame. Forbrukertilsynet har fått i oppgave å følge opp det nye regelverket.
Marit Evensen er seksjonssjef i Forbrukertilsynet og fagansvarlig for området barn og SoMe i Forbrukertilsynet, utdannet jurist.
Marit Evensen
Seksjonssjef
Forbrukertilsynet
Marit Evensen er seksjonssjef i Forbrukertilsynet og fagansvarlig for området barn og SoMe i Forbrukertilsynet, utdannet jurist.