"Annonsørens og mediebyråets ansvar ved bruk av influencere i markedsføring"
21.10.2020 10:45:00 21.10.2020 11:15:00
Ved bruk av influencere i markedsføring er ofte flere parter involvert – influencer, annonsør og gjerne et eller flere mediebyråer. Det vil derfor kunne oppstå spørsmål om hvem som har ansvaret for at markedsføringen gjennomføres i tråd med regelverket. Kan annonsøren eller mediebyrået holdes ansvarlig dersom influenceren ikke i tilstrekkelig grad merker innlegget sitt som reklameinnhold i sosiale medier? En ny svensk dom gir nyttig veiledning for norske annonsører og mediebyråer.
Senioradvokat Heidi Jorkjend er en del av Thommessens immaterialrettsavdeling og har bred erfaring med markedsføringsrett, herunder saker vedrørende god forretningsskikk, villendene markedsføring og produktetterligning. Jorkjend har bistått bedrifter i en rekke ulike bransjer med markedsføring både i tradisjonelle og sosiale medier.
Heidi Jorkjend
Senioradvokat
Thommessen
Senioradvokat Heidi Jorkjend er en del av Thommessens immaterialrettsavdeling og har bred erfaring med markedsføringsrett, herunder saker vedrørende god forretningsskikk, villendene markedsføring og produktetterligning. Jorkjend har bistått bedrifter i en rekke ulike bransjer med markedsføring både i tradisjonelle og sosiale medier.
Advokatfullmektig Charlotte Høgnes er en del av Thommessens immaterialrettsavdeling og har bred erfaring med markedsføringsrett, herunder saker vedrørende god forretningsskikk, villendene markedsføring og produktetterligning. Høgnes har bistått bedrifter i en rekke ulike bransjer med markedsføring både i tradisjonelle og sosiale medier.
Charlotte Høgnes
Advokatfullmektig
Thommessen
Advokatfullmektig Charlotte Høgnes er en del av Thommessens immaterialrettsavdeling og har bred erfaring med markedsføringsrett, herunder saker vedrørende god forretningsskikk, villendene markedsføring og produktetterligning. Høgnes har bistått bedrifter i en rekke ulike bransjer med markedsføring både i tradisjonelle og sosiale medier.