Jon Wessel-Aas
Jon
Wessel-Aas
Wessel-Aas er i dag partner i Lund &Co og har tidligere blant annet vært advokat i NRK. Han har markert seg som en av landets ledende advokater i medierett, blant annet om ytringsfrihet, personvern, menneskerettigheter og immaterialrett. Han har møterett for Høyesterett, hvor han har ført flere prinsipielle saker på disse rettsfelt. Han har også skrevet flere bøker om samme fagområder. Han er tidligere styreleder i Den internasjonale juristkommisjon i Norge, og er i dag i Advokatforeningens hovedstyre.
Advokat og partner
Lund&Co