Gunhild Gaara
Gunhild
Gaara
Gunhild Gaara er markedsansvarlig for stedbaserte studier på Kristiania. Hun har i flere år jobbet med å utvikle høyskolens rekrutteringskampanjer, hvor influencer marketing lenge har vært en av suksessfaktorene for å treffe den unge målgruppen.
Markedsansvarlig
Kristiania