Hans-Petter Nygård-Hansen
Hans-Petter
Nygård-Hansen
Hans-Petter Nygård-Hansen er kommunikasjonsrådgiver, skribent, og en merittert foredragsholder. Han er en populær og kjent person i det offentlige ordskiftet, og er ofte å se på TV, høre på radio og lese om i avisene der han snakker om teknologi og digital markedsføring. Hans-Petter er spesielt opptatt av og engasjert i hvordan teknologi endrer måten vi lever, leker, lærer og jobber. Han har blogget om temaet siden 2010, og deler kunnskap om det på egen podkast og YouTube-kanal.
Communications advisor & public speaker