SAL 3: Byråmøter kan være en fest – og en pest! Mine erfaringer etter mange år som byråkunde.
08.06.2017 14:05:00 08.06.2017 14:30:00
Ditlev-Simonsen har vært konserndirektør i Gjensidige og Hydro og informasjonsdirektør i IBM og forvaltet store budsjetter til reklame, PR og events. Etter over 20 år på begge sider av bordet mener hun at byråenes største svakhet er at de mangler innsikt i kundens beslutnings- og arbeidsprosesser. Cecilie deler sine erfaringer med bruk av byrå og gir tips både rådgivere og kunder har glede av.
Cecilie Ditlev-Simonsen begynte som partner og seniorrådgiver i First House 1. mars i år. Cecilie er en av Norges mest erfarne kommunikasjonsledere, med kompetanse innen media, krise, lederkommunikasjon, finansiell kommunikasjon, merkevare, markedsføring og events. Hun har vært medlem av konsernledelsen i både Hydro og Gjensidige, og har tidligere også ledet kommunikasjonsbyrået JKL. Hun ledet kommunikasjonsarbeidet i forbindelse med børsnoteringen av Yara og fusjonen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil. Hun var ansvarlig for utvikling og implementering av ny merkevarestrategi og profil i både Hydro og Gjensidige og hadde også ansvar for planlegging og gjennomføring av Hydros 100-årsmarkering i 2005 og Gjensidiges 200-årsjubileum i 2016. Cecilie er utdannet journalist ved Northwestern University i USA og begynte karrieren som yngste reporter på nattskiftet i Fort Lauderdale News/Sen Sentinel.
Cecilie Ditlev-Simonsen
Partner og seniorrådgiver i First House
Cecilie Ditlev-Simonsen begynte som partner og seniorrådgiver i First House 1. mars i år. Cecilie er en av Norges mest erfarne kommunikasjonsledere, med kompetanse innen media, krise, lederkommunikasjon, finansiell kommunikasjon, merkevare, markedsføring og events. Hun har vært medlem av konsernledelsen i både Hydro og Gjensidige, og har tidligere også ledet kommunikasjonsbyrået JKL. Hun ledet kommunikasjonsarbeidet i forbindelse med børsnoteringen av Yara og fusjonen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil. Hun var ansvarlig for utvikling og implementering av ny merkevarestrategi og profil i både Hydro og Gjensidige og hadde også ansvar for planlegging og gjennomføring av Hydros 100-årsmarkering i 2005 og Gjensidiges 200-årsjubileum i 2016. Cecilie er utdannet journalist ved Northwestern University i USA og begynte karrieren som yngste reporter på nattskiftet i Fort Lauderdale News/Sen Sentinel.