SAL 2: Fra YOLO til FOMO: Unge jenters medievaner og hvordan du kan nå inn i deres verden...
08.06.2017 14:05:00 08.06.2017 14:30:00
Hvordan bruker unge jenter sosiale medier? Hva mener de om merkevarer som invaderer deres arena? Virker blogger fortsatt? Opinion har Norges største digitale jentepanel, Sher-Panelet, med 800 unge jenter som de følger og har dialog med hele året. Vikki forteller deg hva jentene er opptatt av, hvilke medier de bruker og hvordan og hvorfor de snapper så mye og sover for lite...
Vikki N. Walle-Hansen
Seniorkonsulent, trendanalyse og innovasjon i Opinion