Ole Kristian Jonsrud
Ole Kristian
Jonsrud
Ole Kristian Jonsrud jobber i dag som fagansvarlig for Employer Branding innen HR i Fremtind – forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB. Han er rådgiver for selskapets 120 ledere i rekrutteringsprosesser, fra A-Å, samtidig som han har ansvaret for å synliggjøre Fremtind som en attraktiv arbeidsgiver, både blant studenter og yrkesaktive. Ole Kristian har over 10 års erfaring med utvikling av Employer Branding-strategier, både mot nyutdannede og erfarne. Han startet i Fremtind samme dag som selskapet fusjonerte og har vært med på reisen med å synliggjøre Fremtind som en attraktiv arbeidsgiver fra dag én!
Fagansvarlig Employer Branding
Fremtind