Hans Petter Stub
Hans Petter
Stub
Hans Petter Stub er en av landets mest erfarne konsulenter innen employer branding og bistår noen av landets største og mest attraktive arbeidsgivere, i tillegg til de som ønsker å bli det. Han er kursholder i employer branding i regi av HR Norge og har forelest om temaet på BI, Høyskolen Kristiania og Universitetet i SørØst-Norge. Hans Petter er partner i Whydentify, det mestvinnende byrået innen employer branding og rekruttering de siste årene.
Partner
Whydentify
https://no.linkedin.com/in/hanspetterstub