Sammen om en felles EVP: Hvordan DNB har jobbet med å involvere og engasjere tech-organisasjonen rundt et felles budskap
31.01.2023 09:45:00 31.01.2023 10:05:00
DNB er Norges største finansinstitusjon, og har lenge vært et nærmest naturlig førstevalg som arbeidsgiver for økonomer. Samtidig er bankens behov for arbeidskraft i endring, og stadig flere aktører kjemper om de samme hodene, spesielt innen teknologi. Et sterkt employer brand og tydelige verdiforslag står sentralt i kampen om talentene. Hør Tonje Refvik, fagansvarlig for employer branding i DNB, fortelle om hvordan de har angrepet problemstillingen for å synliggjøre banken som en attraktiv arbeidsplass for teknologer.
Tonje har et brennende engasjement for å jobbe på tvers av ulike fagakser og finne de beste løsningene sammen med andre. Noe mindre brautende og høyrøstet enn det bergenske opphavet kan tilsi, med andre ord. Siden 2014 har Tonje jobbet innenfor rekruttering, med spesielt fokus på hvordan tiltrekke og rekruttere folk til IT- og andre krevende spesialistroller. En bakgrunn som har rustet henne godt til hennes nåværende rolle som leder for employer branding i DNB, hvor samspillet mellom flere sterke fagmiljøer spiller en sentral rolle for å lykkes.
Tonje Refvik
Fagleder Employer Branding
DNB
Tonje har et brennende engasjement for å jobbe på tvers av ulike fagakser og finne de beste løsningene sammen med andre. Noe mindre brautende og høyrøstet enn det bergenske opphavet kan tilsi, med andre ord. Siden 2014 har Tonje jobbet innenfor rekruttering, med spesielt fokus på hvordan tiltrekke og rekruttere folk til IT- og andre krevende spesialistroller. En bakgrunn som har rustet henne godt til hennes nåværende rolle som leder for employer branding i DNB, hvor samspillet mellom flere sterke fagmiljøer spiller en sentral rolle for å lykkes.