Hva er viktig for talenter og ansatte? Og hvordan finner du ut av det?
31.01.2023 10:05:00 31.01.2023 10:25:00
I dette foredraget beskriver Kirstine hvordan man kan ta en datadrevet tilnærming til å bygge et lønnsomt employer brand. Med et «lønnsomt» employer brand menes et brand som er tett assosiert med drivere for å ville jobbe i et selskap og motivasjonsdrivere som gjør at ansatte vil yte det lille ekstra og føler seg stolt over arbeidsplassen sin. Fra forskning vet vi at mennesker lyver, enten bevisst eller ubevisst, når de blir spurt direkte om hva som driver deres valg. Men, ved å bruke statistisk analyse kan vi kartlegge de faktiske underliggende behovene til både talenter og ansatte, som gjør oss mer treffsikre i kommunikasjon og kulturbygging. Ved å fokusere på de viktigste driverne kan man effektivt bygge et lønnsomt employer brand som talenter ønsker å søke seg til, og som ansatte kjenner seg motiverte av.
Kirstine er en erfaren strategisk rådgiver med ekspertise innen driverundersøkelser, lønnsom posisjonering og employer branding. Hun brenner for å komme til bunns i hva som faktisk driver folks valg, bygge en tydelig strategi rundt ekte behov, og ikke minst få strategien til å leve i hverdagen. Kirstine har en mastergrad i strategisk markedsføringsledelse fra BI, og har tidligere erfaring som kategorisjef i Apotek 1 og merkevaresjef i Orkla Health.
Kirstine Rust
Partner & Strategic Advisor
NoA Consulting
Kirstine er en erfaren strategisk rådgiver med ekspertise innen driverundersøkelser, lønnsom posisjonering og employer branding. Hun brenner for å komme til bunns i hva som faktisk driver folks valg, bygge en tydelig strategi rundt ekte behov, og ikke minst få strategien til å leve i hverdagen. Kirstine har en mastergrad i strategisk markedsføringsledelse fra BI, og har tidligere erfaring som kategorisjef i Apotek 1 og merkevaresjef i Orkla Health.