Loveleen Brenna
Loveleen
Brenna
Loveleen Rihel Brenna, grunnlegger av Seema – senter for mangfoldsledelse. Hun har siden 1995 jobbet med tema som likestilling og mangfold. Siden 2012 har hun hatt fokus på hvordan organisasjoner gjennom god mangfoldsledelse øke konkurransekraft, innovasjon, lønnsomhet og verdiskaping. Hun har også tatt initiativ og ledet komiteen som har utviklet verdens første nasjonale Standard for ledelsessystem for mangfold. Brenna har ledet flere offentlige utvalg og hatt flere styreverv i alt fra frivillige til statlige organisasjoner. Foto: Anders Bergersen
Daglig leder
Seema AS