Cecilie Faye
Cecilie
Faye
Cecilie har bred og lang erfaring innenfor strategisk og operativ kommunikasjon, forretningsutvikling og endringsledelse. De siste årene har hun ledet MediaPlus, spesialistbyrå innenfor stillingsannonsering og employer brandig kommunikasjon. Cecilie brenner for at også stillingsannonsering og employer branding kommunikasjon skal utøves like profesjonelt som merkevarekommunikasjon -og at markedsinnsikt er drivende for riktige valg.
Daglig leder
MediaPlus