Julius Einan Støback
Julius
Einan Støback
Julius Einan Støback har mer enn 20 års erfaring med merkevarebygging for norske selskaper i Europa, Asia og Nord-Amerika, som mangeårig ansatt i de internasjonale satsningene til Telenor og Norwegian, og som konsulent for Hurtigruten, Orkla, Hydro, Opera m.fl. Prosjekter han har hatt ansvar for i disse selskapene inkluderer: Merkevare- og kommunikasjonsstrategier, utvikling av brand trackere og data dashboards, segmenteringsmodeller, effektmålinger av reklame, inklusive økonometri, kvantitative og kvalitative markedsundersøkelser, planlegging, briefing og effektmåling av kampanjer og utrullinger i nye markeder, design, tracking og forvaltning av distinktive merkevaremarkører. FOTO: Ragnhild Elnæs/ kolonihaven.no/
Partner
NSB | Marketing Best Practice