Toget har forlatt perrongen – den analytiske reisen har startet!
30.08.2016 14:30:00 30.08.2016 15:15:00
Eirik har arbeidet i NSB siden 2013. Før dette hadde han en rekke ledende jobber innen CRM for DNB, både på den kommunikative og analytiske siden. Fredrik har jobbet i NSB siden 2014. Før det jobbet han med analyse og forretningsutvikling i Eniro AB.
Eirik Harildstad,
Leder CRM,
NSB AS, Norge.
Eirik har arbeidet i NSB siden 2013. Før dette hadde han en rekke ledende jobber innen CRM for DNB, både på den kommunikative og analytiske siden. Fredrik har jobbet i NSB siden 2014. Før det jobbet han med analyse og forretningsutvikling i Eniro AB.
Fredrik Aaserud,
CRM analytiker,
NSB AS, Norge.