Erik Poppe
Erik
Poppe
Hvorfor du selv ikke tar rasjonelle beslutninger - og hvordan analytiske teknikker kan hjelpe deg.
Leder, Data Science
Netlife Dialog, Norway