Årets foredragsholder :
Årets foredragsholder
:
Hvert år avholdes det mer enn hundre foredrag i regi av Annonsørforeningen, og samtlige av disse foredragene evalueres av kursdeltakerne i etterkant. Denne evalueringen danner grunnlag for kåringen av «Årets foredragsholder»