Vil ny regulering forandre spillereglene for annonsering?
22.03.2017 10:50:00 22.03.2017 11:20:00
Det har skjedd en revolusjonerende utvikling innenfor digital markedsføring de siste 5 årene, hvor verdiskapningen har flyttet seg fra tradisjonelle aktører over til mellommenn og dataleverandører, i kombinasjon med programmatisk annonsekjøp. Mikal Rohde vil dele av sin brede erfaring, og gi sine synspunkter på hvordan han mener at den nye data reguleringen vil revolusjonere markedet en gang til. Mikal Rohde vil diskutere utfordringene med innsamling og bearbeidelse av data, og hvordan nye krav om kontroll og transparensen vil gi de tradisjonelle aktørene” makten tilbake”. Rohde vil presentere mulighetene som vil fremkomme og hvordan de nye mulighetene kan benyttes til det beste for leser, annonsører og publisister.
Mikal Rohde,
Managing Director,
L’Agora SL