Avslutning og oppsummering
06.10.2020 11:45:00 06.10.2020 11:50:00