Unge ønsker å gjenvinne kontrollen over skjerm og sosiale medier. Hva betyr det for deg?
25.01.2024 09:45:00 25.01.2024 10:10:00
Den blå skjermen har hatt kontroll over de unges liv lenge. De er den første generasjonen som virkelig er vokst opp med digital tilstedeværelse som for mange har vært like viktig som det fysiske liv. Men nå hører vi flere si at «nok er nok». De ønsker å ta tilbake kontrollen over egne liv med et mer bevisst forhold til skjerm og sosiale medier. Mer enn halvparten av de unge mener vi har for lite fysisk kontakt i vårt digitale samfunn og 1 av 3 oppgir å bruke mindre tid på mobil og skjerm på fritiden nå, enn for et år siden. Hva betyr dette for deg? Hvordan skal du nå ut til en gjeng som egentlig ønsker å koble seg av?
Vilde jobber til daglig med å forstå hva den yngre delen av befolkningen tenker, gjør, mener, forbruker og drømmer om. Hun er ansvarlig for Opinions målgruppestudie om unge, UNG2023. Vilde er brennende opptatt av å forstå hva som beveger seg i ungdomskulturen i dag, og hvilke trender vi kan forvente oss i fremtiden. Vilde holder en rekke foredrag om de unge og er utdannet medieviter ved Universitet i Oslo.
Vilde Vågsland
Seniorrådgiver og UNG-ekspert
Opinion
Vilde jobber til daglig med å forstå hva den yngre delen av befolkningen tenker, gjør, mener, forbruker og drømmer om. Hun er ansvarlig for Opinions målgruppestudie om unge, UNG2023. Vilde er brennende opptatt av å forstå hva som beveger seg i ungdomskulturen i dag, og hvilke trender vi kan forvente oss i fremtiden. Vilde holder en rekke foredrag om de unge og er utdannet medieviter ved Universitet i Oslo.