"Hvordan lykkes med en verdiøkende og målbar content strategi med en databasert tilgang?"
27.01.2022 09:50:00 27.01.2022 10:05:00
Hilde og Jacob vil snakke om "Innsiktsbasert SEO metode", uttak gjennom godt innhold og Performance & målbar effekt.
Hilde Erlingsen
Senior Specialist, Paid Social & SEO Copywriter
s360
Jacob Johansen
Senior Client Strategist
s360