Christopher Griffiths
Christopher
Griffiths
Seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen til Skanska Norge. Var involvert i arbeidet med Skanskas employer branding-strategi, og var en del av arbeidsgruppen som planla og gjennomførte «Vi Vil Mer»-kampanjen våren og høsten 2020. Tok over ansvaret for employer branding-kampanjene til Skanska i 2021, og har vært prosjektleder for den pågående studentkonkurransen og kampanjen «Grensesprenger», som er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Spoon.
Senior Communications Advisor
Skanska