Case: "Employer Branding: Hvordan regne hjem en kampanje som går over tre år og involverer flere avdelinger?"
27.01.2022 10:20:00 27.01.2022 10:35:00
Skanska er årets klatrer på Universums årlige kåring av Norges mest attraktive arbeidsgivere. Slik har de jobbet systematisk med sitt employer brand.
Marte leder Spoon, en byrågruppe med kontorer i Finland, Sverige, Norge og UK. Hun var byråleder og rådgiver for Spoon Norge fra 2016-2021. Marte er utdannet journalist og statsviter, med master i ledelse fra BI. Hun har jobbet store deler av karrieren i organisasjonslivet, Norges Røde Kors, Norsk Luftambulanse og Tankesmien Agenda. Marte har hatt fagansvaret for employer branding i Spoon, og var kundeansvarlig da vi jobbet med Skanska om employer branding-strategi i 2019.
Marte Ramborg
CEO
Spoon Agency
Marte leder Spoon, en byrågruppe med kontorer i Finland, Sverige, Norge og UK. Hun var byråleder og rådgiver for Spoon Norge fra 2016-2021. Marte er utdannet journalist og statsviter, med master i ledelse fra BI. Hun har jobbet store deler av karrieren i organisasjonslivet, Norges Røde Kors, Norsk Luftambulanse og Tankesmien Agenda. Marte har hatt fagansvaret for employer branding i Spoon, og var kundeansvarlig da vi jobbet med Skanska om employer branding-strategi i 2019.
Seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen til Skanska Norge. Var involvert i arbeidet med Skanskas employer branding-strategi, og var en del av arbeidsgruppen som planla og gjennomførte «Vi Vil Mer»-kampanjen våren og høsten 2020. Tok over ansvaret for employer branding-kampanjene til Skanska i 2021, og har vært prosjektleder for den pågående studentkonkurransen og kampanjen «Grensesprenger», som er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Spoon.
Christopher Griffiths
Senior Communications Advisor
Skanska
Seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen til Skanska Norge. Var involvert i arbeidet med Skanskas employer branding-strategi, og var en del av arbeidsgruppen som planla og gjennomførte «Vi Vil Mer»-kampanjen våren og høsten 2020. Tok over ansvaret for employer branding-kampanjene til Skanska i 2021, og har vært prosjektleder for den pågående studentkonkurransen og kampanjen «Grensesprenger», som er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Spoon.