Redink
Redink er Norges ledende og mest komplette byrå tilpasset den nye mediehverdagen. Den nye markedsføringen er mer sammensatt og kompleks enn noensinne, og krever et bredt lag av spesialister. Vi beriker og begeistrer gjennom historier og kanaler som virker der målgruppene dine er. Suksesskriteriene er grundig strategisk forankring, god historiefortelling, smart bruk av teknologi, slående visuelle løsninger og en kompromissløs holdning til kvalitet.
www.redink.no