Johan Nilsson
Johan
Nilsson
Johan Nilsson är Senior Advisor inom området CRM på SAP. Johan har över femton års internationell erfarenhet inom CRM-området både på kundsidan men även som rådgivare. Under dessa år har Johan skaffat sig en djup kun(d)skap inom sälj, marknad, serviceprocesser och hur man skall få ut mest nytta ur de stödjande systemen. Johan har ett förflutet hos Intentia och Oracle.
Senior Advisor