IKT Norge
IKT Norge representerer de bedriftene som jobber i frontlinjen av teknologiutviklingen. Vi er en uavhengig medlemsorganisasjon for det digitale næringslivet. Vår jobb er å opplyse og skape innsikt. Vi skal være en klar stemme i fortellingen om det digitale Norge. En veiviser å stole på gjennom et stadig mer krevende teknologisk landskap.
www.ikt-norge.no