Anfo
ANFO er en interesse- og serviceorganisasjon for norske annonsører. Vi ivaretar våre medlemmers interesser i saker hvor det er viktig, og riktig, å stå sammen og tale med en stemme. Vårt mål er til enhver tid å bidra til å skape optimale rammebetingelser for organisasjoner og bedrifter som ønsker å markedsføre sine produkter, tjenester eller synspunkter.
http://www.anfo.no/