Kommunikasjonsforeningen
Norsk kommunikasjonsforening er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har over 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor. Kommunikasjonsforeningens hovedoppgave er å styrke kommunikasjonsfaget og fremme profesjonell og etisk forsvarlig kommunikasjon. Dette gjør vi blant annet ved å tilby et bredt spekter av kurs, seminarer og medlemsmøter. Kommunikasjonsforeningen har også et etisk råd som kan bistå våre medlemmer med etisk rådgivning
http://www.kommunikasjon.no/