Knut Kristian Hauger
Knut Kristian
Hauger
Knut Kristian Hauger er ansvarlig redaktør og daglig leder i Kampanje Media AS og en ofte brukt debatt- og konferanseleder i medie- og kommunikasjonsbransjen. Han har jobbet både som journalist og nyhetssjef siden 2001.
Ansvarlig redaktør
Kampanje
https://twitter.com/kkhauger
https://no.linkedin.com/in/khauger