Innta plassene ved bordet, bespisning
07.11.2019 18:45:00 07.11.2019 19:30:00