ITCH
itch er digitale produktutviklere. Vi jobber med kunder som ønsker å skape ny verdi og som setter pris på godt håndverk. Vi er seniorer i vår bransje og er opptatt av grundighet, flerfaglighet og kvalitet. Sammen med våre kunder flytter vi grenser og skaper noe nytt, men alltid rasjonelt begrunnet og i nært samarbeid med vår oppdragsgiver.
http://itch.no/