WeLance
WeLance knytter freelancere til oppdrag innen reklame, media og kommunikasjon. Oppdragsgivere får enkel og rask tilgang til rett kompetanse og som freelancer får man utnyttet ledig kapasitet og tilgang til spennende jobber. Flere hundre freelancere har registrert seg hos WeLance, registrer ditt oppdrag på www.WeLance.no.
http://www.mbflex.no/