Medvind Eventbyrå
Medvind er et av Norges mest anerkjente eventbyråer med oppdragsgivere innen kultur-, samfunns- og næringsliv. Vi er syv stolte eventmakere med solid erfaring. Vi er i sterk medvind, ti år etter oppstarten, og avvikler nå flere eventer enn noen gang før.
http://www.medvind.no/