«Utfordringer og muligheter ved markedsføring som fag, i en ny digital verden»
13.09.2016 12:30:00 13.09.2016 13:00:00
Kjetil Aukland
Lektor
BI