Framtidens markedsføring: hva blir viktigst, og hva må vi kunne?
06.09.2016 12:40:00 06.09.2016 13:10:00
Hvilke områder innen markedsføring er det viktig at bedrifter fokuserer på nå og i tiden som kommer? Hvilken kompetanse må framtidens markedsførere besitte? Gjennom egen praksis, litteraturgjennomgang og intervjuer med akademikere og praktikere har foredragsholderen utforsket disse spørsmålene – og i foredraget deler han hva han har lært.
Magnus Finset Sørdal er foreleser ved BI Trondheim i faget sosiale medier, ved siden av jobben som daglig leder ved den anerkjente medisinske senteret Medicus som har avdelinger i Trondheim og Oslo. I tillegg har han flere styreverv og dyrker sin faglige interesse i den internasjonale tenketanken The Medinge Group.
Magnus Finset Sørdal
Daglig leder
Medicus
Magnus Finset Sørdal er foreleser ved BI Trondheim i faget sosiale medier, ved siden av jobben som daglig leder ved den anerkjente medisinske senteret Medicus som har avdelinger i Trondheim og Oslo. I tillegg har han flere styreverv og dyrker sin faglige interesse i den internasjonale tenketanken The Medinge Group.