Markedskommunikasjon: Fra kjennskap til adferd
17.06.2014 13:10:00 17.06.2014 13:30:00
Avstanden kan være stor mellom det å vite om noe, og det å faktisk gjøre noe med det, det være seg kjøpe et produkt, endre en adferd, eller bli med på et arrangement. Markedskommunikasjonens rolle er i utgangspunktet å skape engasjement blant målgrupper. Dette gjør man i praksis gjennom bruk av budskap, verktøy, ulike kanaler og media. Det å skape den naturlige linken for publikum fra å få kjennskap til noe til faktisk adferd, er ofte en stor utfordring i praksis. Uansett om man skal bruke de såkalte tradisjonelle eller nye mediene, er det alltid visse mål som skal oppnås. Hvordan kan vi få folk til å reagere? Foredraget tar utgangpunkt i markedskommunikasjon 3.0 faget på BI og drar paralleller ut til praktiske eksempler fra arbeidslivet.
Susanne Wærholm er kommunikasjonssjef i det internasjonale konsernet Global Maritime med hovedkontor i Stavanger, og er i tillegg foreleser på BI Stavanger i førsteårsfaget Markedskommunikasjon 3.0. Hun har bakgrunn fra både kommunikasjons- og markedsføringsfaget i Stavanger, samt reklamebransjen i London. I tillegg er hun styremedlem i Norsk kommunikasjonsforening i Rogaland og kommunikasjonsansvarlig for blant annet prosjektet «Kvinnebloppis», som arrangeres årlig i Stavanger. Susanne har et brennede engasjement innen effektiv bruk av virkemidler i det praktiske arbeidsliv.
Susanne Wærholm
Kommunikasjonssjef
Global Maritime
Susanne Wærholm er kommunikasjonssjef i det internasjonale konsernet Global Maritime med hovedkontor i Stavanger, og er i tillegg foreleser på BI Stavanger i førsteårsfaget Markedskommunikasjon 3.0. Hun har bakgrunn fra både kommunikasjons- og markedsføringsfaget i Stavanger, samt reklamebransjen i London. I tillegg er hun styremedlem i Norsk kommunikasjonsforening i Rogaland og kommunikasjonsansvarlig for blant annet prosjektet «Kvinnebloppis», som arrangeres årlig i Stavanger. Susanne har et brennede engasjement innen effektiv bruk av virkemidler i det praktiske arbeidsliv.