Lars Helle
Lars
Helle
Lars Helle (51) har vært sjefredaktør i Stavanger Aftenblad siden 2012. Han kom fra samme stilling i Dagbladet, der han siden 2001 også har innehatt en rekke andre redaktørstillinger. I perioden 1996-2001 var han sjefredaktør for Rogalands Avis. Han er utdannet jurist og var også journalist i Dagbladet fra 1987 til 1996.
Sjefsredaktør
Stavanger Aftenblad
https://twitter.com/lahelle