Nils Røang
Nils
Røang
Gründer av RED Media Consulting, som gjennom 10 år med organisk vekst og oppkjøp har utviklet seg til RED Gruppen. RED har 106 ansatte i syv selskaper innen alle segmenter av kommunikasjonsfaget. RED har gått først i utviklingen i et landskap som har endrer seg raskt. Innen sponsor- og engagement-marketing er RED eier av HEIA De Som Vinner. Byrået stod blant annet bak WAR "taggingen" på Operaen i Oslo i september, og jobber forøvrig med både objekter og sponsorer i og utenfor REDs kundeportefølje. ”Vi har grunnleggende tro på at involvering blir viktigere og viktigere også innen marketing (inkl "sponsing"), og at det fremover vil stilles enda større krav til at arbeidet henger tett på øvrige strategier bedrifter jobber etter” - sier Nils Røang.
Administrerende Direktør
RED Gruppen
https://no.linkedin.com/in/nils-røang-2962b97