Destillere innsikt
10.09.2015 14:10:00 10.09.2015 14:30:00
Øyulf Hjertenes, utviklingsredaktør i Bergens Tidende, om hvordan mediehuset jobber for å nå ut så bredt som mulig i Bergen og på Vestlandet. Hjertenes tar utgangspunkt i asylbarna, en sak hvor BT over flere måneder satte dagsorden i regjering og på Stortinget. Hvordan jobbet BT med denne saken, og hvordan tenkte mediehuset rundt publisering i ulike kanaler?
Øyulf Hjertnes
utviklingsredaktør
Bernges Tidende