ANFO Annonsørforeningen
ANFO er en interesse- og service-organisasjon for norske annonsører.
http://www.anfo.no/