Om

GDPR

GDPR (The General Data Protection Regulation) er en ny europeisk personvernforordning som trer i kraft i mai 2018. Loven vil endre måten europeiske selskaper samler inn, bruker, håndhever og lagrer persondata. 

Det er ikke valgfritt å følge GDPR, og mange bedrifter har allerede begynt å forberede seg.

På disse dagene søker vi å gi en klar oversikt over hva GDPR er, hva det betyr for din virksomhet og ikke minst hva vi bør gjøre. Vi setter opp disse dagene tre ganger i løpet av høsten. Hver dag avsluttes med en 45 minutters sesjon til spørsmål og svar samt diskusjoner.

 

Kurset er gratis for ANFO-medlemmer.

Pris ikke-medlemmer:  kr 3900,-09.00 - 09.30

1. Juridisk overordnet

 

Generelt om GDPR med fokus på hva som er nytt, særlig vedrørende samtykker.

 

 

09.30 - 10.00

2. Risiko og sikkerhet

 

Hvilken risiko blir du utsatt for og hvem står bak? Hva er de enkle tiltakene for å sikre seg? Handler det kun om teknologi, eller spiller menneskene en rolle når informasjon skal sikres? Bruk anledningen og gjør GDPR til et informasjonssikkerhetsprosjekt.

 

 

10.00 - 10.30

3. Anvendelse 1. Steg

 

CRM og samtykke. Hvilke samtykker har du idag, hvilke samtykker vil det være behov for i fremtiden. Hvordan samler du best inn disse samtykkene. GDPR er en fin anledning til å rydde opp i CRM basen, kom igang med enkle sjekklister og konkrete tips.

 

 

10.30 - 11.00

4. Anvendelse 2. Steg

 

Datadrevet markedsføring vokser. Data samles, kjøpes og forvaltes gjennom dataplattformer og brukes aktivt i markedsføring. Hvordan vil GDPR påvirke dette voksende markedet? Hva må du som annonsør tenke på når du skal benytte deg av ulike datakilder i markedsføring etter at GDPR trer i kraft? 

 

 

11.00 - 12.00

5. Q&A. Diskusjon.

Arrangører

Foredragsholdere

Sponsorer