Rett på sak – markedsføringsloven, ® og ©
25.04.2019 10:00:00 25.04.2019 10:30:00
Hver dag blir du eksponert for ulike varemerker. Hva vil det si å ha et ®egistrert varemerke og hvilke konkurransefortrinn kan dette gi? Hva sier markedsføringsloven om å bruke andres varemerker eller verk i markedsføring? Og hva er forskjellen på ® og ©? Som jurist i Patentstyret er Sissel Bøe-Sollund daglig med på å ta beslutninger som former varemerkeretten i Norge. Nå oppsummerer hun det viktigste du bør vite om varemerker, markedsføringsloven og opphavsrett.
Sissel Bøe-Sollund
Seniorrådgiver
Patentstyret