Nytt og viktig i markeds- og kommunikasjonsrett 2018/2019
25.04.2019 13:05:00 25.04.2019 13:25:00
Gjennomgang av aktuelle rettsavgjørelser fra Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet, Domstolene og EU.
Kristiane Aarvik
Advokat
Advokatfirma Wiersholm
Maria Høye Haugstad
Advokat
Advokatfirmaet Wiersholm