Fagutvalg for influencer-markedsføring
25.04.2019 13:25:00 25.04.2019 13:45:00
Både influencerne, influencernettverk og annonsører ønsker å bidra konstruktivt for å etablere klare rammer og prinsipper for hva som er akseptabelt og hva som er fornuftig. Siden september har de to organisasjonene og flere influencernettverk jobbet med retningslinjer for Influencer markedsføring. Fagutvalget for Influencer markedsføring er organisasjonen som skal ivareta dette. Denne organisasjonen er under etablering. Modellen henter inspirasjon fra MFU (Matvarebransjens Faglige Utvalg), en annen selvreguleringsordning som administreres av ANFO.
Wenche Jacobsen
Prosjektdirektør
ANFO