Kantar
Forbrukeratferd og mediebruk endres stadig hurtigere. For å få et aktuelt og relevant underlag for å hjelpe våre kunder med å ta gode strategiske og taktiske beslutninger, analyserer vi data fra mange kilder. Vi analyserer surveydata, data fra våre egne databaser og våre kunders egne data. Vår datainnsamlingsspesialist, Norsk Gallup, har vært ledende på å hente inn surveydata av høy kvalitet i den norske befolkning siden 1946. Kantar TNS er ledende på analysebasert rådgivning i Norge. Vår ambisjon er å forstå våre kunders forretnings-utfordringer og bidra til å skape konkurransefordeler – og vekst.
https://kantar.no/