Aller
Over 2000 ansatte i Norden Aller Media AS er en del av det nordiske Aller Konsernet. Eiere er danske Aller Holding A/S. Aller Holding A/S blev stiftet i 1873 under navnet Carl Allers Etablissement A/S i København av Carl Julius Aller og hustruen Laura. I 1874 begynte de med utgivelsen av Nordisk Mønster Tidende (blev senere til Femina), og i 1877 kom det første nummer av Illustreret Familie Journal. Aller Holding A/S begynte allerede tidligt å utgi blader i både i Norge og Sverige. Aller Media AB (tidligere Svenska Aller AB) ble grundlagt i 1894 fulgt av Aller Media AS (tidligere Norsk Aller AS) i 1897. I 1992 startet virksomheten i Finland med stiftelsen av Aller Media OY (tidligere Aller Julkaisut OY.)
http://www.aller.no/